نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم درخواست وام اعضا

 

 

 

 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم سابق)

(( فرم درخواست وام اعضاء ))

 

اینجانب:                      نام پدر:                   شماره شناسنامه:                       تاریخ تولد:                        محل صدور:             

شماره کارت ملی:                                             شاغل در اداره/ بازنشسته:                               میزان حقوق و مزایا:                              

تاریخ عضویت در شرکت:                                 شماره سهام:                                       تعداد سهام خریداری شده:

مبلغ آخرین وام دریافتی:                                مانده بدهی وام:                                  میزان وام درخواست فعلی:

علت درخواست:

نوع درخواست وام: بلند مدت O ‍‍   کوتاه مدت O      سپرده گذاری O       بدون سپرده گذاری  O

( تعیین میزان پرداخت وام به عهده شرکت می باشد- با توجه به دریافتی حقوق و مزایا)

توجه: درخواست وام در صورتی پذیرفته میشود که متقاضی:

1- حداقل تا یکماه قبل بدهی آن نوع  وام را پرداخت کرده باشد.

2- حداقل پس انداز ماهانه را بحساب شرکت واریز نموده باشد.

3- تائیدیه امور مالی مبنی بر کسر اقساط وام را ارائه نماید.

4- چک یا سفته بابت ضمانت به میزان وام دریافتی ارائه نماید.

5- از بین شاغلین یا بازنشستگان دانشگاه فرد یا افرادی را بعنوان ضامن معرفی نماید.

6- آخرین فیش حقوق و مزایای دریافتی را ارائه نماید.

7- آدرس محل خدمت:                                                                                                                   

8- آدرس محل سکونت:                                                                                                   

9- کد پستی:

10- تلفن محل کار:                                               تلفن منزل:                                         تلفن همراه:

11- توضیحات لازم:                                        

 

                                                                                                                                                  امضاء متقاضی:

 

((نظریه هئیت مدیره))

1- اعلام نظر متصدی امور تسهیلات: پرداخت بلا مانع است.

2- بموجب صورتجلسه مورخ                                     به تصویب رسید/ نرسید.

3- میزان وام تصویب شده:

4- تاریخ پرداخت وام :

5- شماره وام: