ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

فرم تقاضای عضویت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) 

((فرم تقاضای عضویت))

مشخصات متقاضی

نام :                                                        نام خانوادگی:                                                                شماره کد ملی:                                                           نام پدر:                               

شماره شناسنامه:                                         محل صدور:                             تاریخ تولد:                             مجرد O متأهل O

وضعیت استخدام:                                       تاریخ استخدام:                                 نوع استخدام: رسمی O پیمانی O عضو هیات علمی O کادر اداری O سایر.. .O                                                                       وضعیت استخدام در زمان درخواست: شاغل O مأمور موقت در سازمانهای دیگر O مرخصی بدون حقوق O مرخصی استعلاجی O سایر... O

محل خدمت فعلی:

تعهدات: اینجانب                                             با امضاء خود گواهی میدهم که در تعاونی اعتبار مشابه و همنام عضویت نداشته و اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی را مطالعه و با مفاد آن موافقم و شرایط عضویت از قبیل ابتیاع حداقل سهم و پرداخت پس انداز ماهانه حداقل به مبلغ ریال و پرداخت مبلغ ریال بابت ارزش افزوده سهام مورد پذیرش اینجانب می باشد.

مدارک پیوست: فتوکپی آخرین حکم استخدامی فتوکپی شناسنامه فتوکپی کارت ملی دو قطعه عکس

آدرس:

آدرس محل کار :

کد پستی:                                                                تلفن محل کار:

آدرس منزل :

کد پستی: تلفن منزل :                                                  تلفن همراه :

امضاء متقاضی

 

نظریه هیات مدیره:

به موجب صورتجلسه مورخ                      با عضویت نامبرده موافقت شد/ نشد.

دبیر هیات مدیره

اقدامات شرکت: به موجب سند شماره                                     مورخ                                  از تاریخ                                      عضویت قطعی شد. در دفتر سهام جلد                    صفحه شماره                   سهام ثبت شد. برگ سهام تهیه و تحویل داده شد / نشد.

حسابدار
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 11442 بار   |   دفعات چاپ: 278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر