ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

آئین نامه پرداخت وام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱۱ | 

 

 

 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)

اولین اصلاح آئین نامه پرداخت وام

بدینوسیله آئین نامه پرداخت وام های کوتاه و بلند مدت مصوب مورخ 1394/03/03 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق) ،بشرح زیر اصلاح می گردد.

آئین نامه پرداخت وام

الف: انوع وام ها:

1- وام کوتاه مدت (ضروری)

2- وام عادی بلند مدت

3- وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز)

4- وام از محل سپرده اعضاء نزد شرکت

5- وام بدون سپرده گذاری(وام فوق العاده)

1- وام کوتاه مدت (ضروری):

* حداکثر میزان وام                                                  15/000/000 ریال

* کارمزد وام                                                             6%

*باز پرداخت اقساط                                                  حداکثر  12 ماهه

* شرایط دریافت وام ضروری:                                     نیازی به ضامن و چک یا سفته ندارد.

2- وام بلند مدت( عادی) :

*حداکثر میزان وام                                                     تا 2 برابر سرمایه

* حداکثر مبلغ وام                                                    150/000/000 ریال

* کارمزد وام سالیانه                                                    6%

* باز پرداخت اقساط                                                   حداکثر 36 ماهه(3 سال)

* شرایط دریافت وام بلند مدت(عادی) :                             نیاز به یک ضامن و چک یا سفته می باشد.

3- وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز):

* کارمزد وام سالیانه                                                      6%

* مدت باز پرداخت وام و مبلغ قسط توسط معرف تعیین و مشخص می شود.(حداکثر بمدت 20 ماه می باشد).

* تبصره 1- رعایت ضوابط پرداخت وام شرکت (کسر حداکثر ___حقوق و مزایا) الزامی است .                                                                   

* تبصره 2- معرف می تواند از محل پس انداز مسدودی و اقساط برگشت شده نسبت به معرفی افراد جدید اقدام نماید.

* شرایط دریافت وام از محل سپرده اعضاء(مسدودی پس انداز): نیاز به یک ضامن و به همراه چک یا سفته می باشد.

4- وام از محل سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت (اعضاء یا دانشگاه و واحدهای مربوط):

* حداکثر مبلغ وام                                                        تا 100/000/000 یکصد میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان)

* کارمزد وام سالیانه                                                       10%

*باز پرداخت اقساط                                                     حداکثر 12 ماهه

* شرایط دریافت وام:

*مبلغ واریزی سپرده در حساب پس انداز عضو منظور و ثبت می گردد.

*سپرده مربوط تا زمان پرداخت وام درخواستی مسدود می گردد.

*در صورتیکه عضو بنا به ضرورت مبلغی از سپرده را برداشت نماید میزان مبلغ وام در پایان هر دوره بر اساس معدل مبلغ سپرده گذاری نزد شرکت خواهد بود.

الف: تا یک برابر سپرده پس از 4 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ب: تا دو برابر سپرده پس از 8 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

ج:: تا سه برابر سپرده پس از12 ماه سپرده گذاری نزد شرکت

تبصره 1-  در هنگام پرداخت وام از محل سپرده اشخاص در سر رسید، مبلغ سپرده اشخاص نیز به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.

تبصره 2-  با افزایش مدت سپرده گذاری اشخاص نزد شرکت ، بابت هر ماه اضافه ماندگاری سپرده،2 ماه بمدت به باز پرداخت اضافه خواهد شد.

 

 

 

 

 

تبصره 3-  در صورت انصراف سپرده گذار از دریافت وام معادل 6% در سال نسبت به مدت سپرده گذاری سود پرداخت خواهد شد.

تبصره 4-  دریافت وام از محل سپرده اشخاص نزد شرکت نیاز به یک نفر ضامن بهمراه چک یا سفته می باشد.

تبصره 5- بنا بر درخواست عضو پرداخت مبلغ وام به عضو دیگر شرکت بر اساس رعایت ضوابط بلا مانع می باشد.

5- وام بدون سپرده گذاری(وام فوق العاده):

* حداکثر مبلغ وام                                                      تا 100/000/000 یکصد میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان)

* کارمزد وام سالیانه                                                     18%

*مدت بازپرداخت وام                                                 حداکثر 12 ماه

* شرایط دریافت بدون سپرده گذاری  :                           نیاز به یک ضامن و چک یا سفته می باشد.

شرایط و ضوابط کلی پرداخت وام ها:

*کلیه متقاضیان وام بایستی درخواست کتبی ارائه نمایند.

*پرداخت وام مشروط به کسر آخرین قسط وام مربوط از حقوق و و مزایا می باشد.

* پرداخت هر وام به استثنای وام ضروری نیاز به یک ضامن معتبر(کارکنان رسمی و پیمانی و حقوق بگیران از دانشگاه) و چک یا سفته می باشد.

* وام گیرنده بایستی عضو شرکت تعاونی اعتبار باشد

* زن و شوهر نمی توانند ضامن همدیگر شوند.

* فرم های تعهد پرداخت وام به وسیله وام گیرنده، پس از تائید امور مالی دانشگاه مبنی بر استطاعت پرداخت اقساط وام معتبر خواهد بود.

* پرداخت اقساط وام فقط از طریق امور مالی دانشگاه (کسر از حقوق  مزایا) خواهد بود

* در موارد استثنائی با تصویب هیات مدیره اقساط وام بصورت نقدی توسط وام گیرنده یا ضامن میسر خواهد بود.

* در صورت قطع رابطه استخدامی و عضویت با شرکت به هر دلیل (لغو عضویت، فوت، انتقال ،استعفاو اخراج ) می بایست کلیه بدهی شخص وام گیرنده تسویه حساب شود.

* اقساط کلیه وام های درخواستی نباید از ___خالص حقوق و مزایای شخص وام گیرنده تجاوز نماید (طبق فیش حقوقی ماه قبل)

* اقساط وام فقط از گیرنده وام وصول خواهد شد(مگر در شرایط خاص و با تصویب هیات مدیره)

* زن و شوهر عضو می توانند از کلیه وام های این آئین نامه بطور کامل استفاده نمایند.

* کاهش یا افزایش اقساط وام های پرداختی پس از قسط بندی و کسر از حقوق و مزایا مقدور نمی باشد

* در صورت عدم پرداخت وام دریافتی ، پس از یکبار تذکر به وام گیرنده در صورت عدم اقدام لازم توسط وی اقساط معوقه از ضامن دریافت خواهد شد و در صورت عدم تحقق این امر از طریق مراجع قانونی اقدام می گردد.

* دو نفر وام گیرنده همزمان نمی توانند ضامن یکدیگر شوند.

* وام گیرنده همزمان می تواند (در صورت استطاعت مالی ) از کلیه وام های تصویب شده استفاده فرمایند.

* هر گونه تغییر و اصلاح آئین نامه، مستلزم تصویب هیات مدیره شرکت می باشد

* پرداخت وام در اجرای  این آئین نامه بشرط تامین اعتبار و با مسئولیت مدیر عامل و پس از تائید هیات مدیره می باشد.

این آئین نامه بر اساس مصوبات مورخ1394/11/21 و 1395/04/23 و 1395/06/10 و 1395/07/17 (از 1395/08/01)هیات مدیره با توجه به مصوب مجمع عمومی عادی مورخ 1395/03/12 (تفویض اختیار به هیات مدیره جهت اصلاح آئین نامه) اصلاح و لازم الاجرا بوده و جایگزین آئین نامه قبلی می گردد.   

 

 

                                                                                                                    با آرزوی توفیق الهی

                                                                                  هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم)

 

اعضاء هیات مدیره:

رضا حبیبی             محمد سروری                حسین ساوه دورودی            رمضانعلی خشنود             یداله دل هنر            رحیم قربانی

   رئیس                  نائب رئیس                            منشی                            عضو                            عضو                      بازرس
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 5623 بار   |   دفعات چاپ: 453 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر