ورود به پنل کاربری
شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

فرم تقاضای عضویت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

((فرم تقاضای عضویت))

مشخصات متقاضی

نام :                      نام خانوادگی:                       شماره کد ملی:                          نام پدر:                     شماره شناسنامه:

محل صدور:             تاریخ تولد:                         مجرد  O   متأهل O      

وضعیت استخدام:

تاریخ استخدام:                                نوع استخدام:                              رسمی O  پیمانی O  عضو هیات علمی O  کادر اداری O  سایر.. .O

وضعیت استخدام در زمان درخواست: شاغل O مأمور موقت در سازمانهای دیگر O مرخصی بدون حقوق O  مرخصی استعلاجی O  سایر... O                           محل خدمت:

تعهدات:

اینجانب                           با امضاء خود گواهی میدهم که در تعاونی اعتبار مشابه و همنام عضویت نداشته و اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی را مطالعه و با مفاد آن موافقم و شرایط عضویت از قبیل ابتیاع حداقل          سهم و پرداخت پس انداز ماهانه حداقل  به مبلغ               ریال                     و پرداخت مبلغ                    ریال بابت ارزش افزوده سهام مورد پذیرش اینجانب می باشد.

مدارک پیوست:

فتوکپی آخرین حکم استخدامی

فتوکپی شناسنامه

فتوکپی کارت ملی

 دو قطعه عکس

آدرس:

آدرس محل کار :                                                                                                              کد پستی:

تلفن محل کار:                                           

آدرس منزل :                                                                                                                   کد پستی:   

تلفن منزل :                                             تلفن همراه  :

                                                                                                                                        امضاء متقاضی

نظریه هیات مدیره:

به موجب صورتجلسه مورخ                       با عضویت نامبرده موافقت شد/ نشد.                                                                                                                                                                                                                                              دبیر هیات مدیره

اقدامات شرکت:

 به موجب سند شماره                 مورخ                           از تاریخ                                 عضویت قطعی شد.

در دفتر سهام جلد             صفحه             شماره سهام          ثبت شد.

برگ سهام تهیه و تحویل داده شد / نشد.                                                                                         حسابدار

 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 11034 بار   |   دفعات چاپ: 572 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر