ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

تاریخچه شرکت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

« تاریخچه »

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق)

مقدمه

 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) طبق ماده 51 قانون تعاون و بر اساس درخواست کتبی کارکنان و حمایت مدیریت محترم  دانشگاه  و با اخذ مجوز از وزارت تعاون و با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور از طریق طی مراحل قانونی توسط اداره کل ثبت شرکتها در تاریخ 1368/02/31با شماره ثبت 74952 در روزنامه رسمی شماره 12888 مورخ 1368/03/07 تاسیس آن درج گردید و سپس با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بشماره 98205- 94/04/20 تحت نظر بانک مرکزی موظف به رعایت ضوابط قانون پولی و اعتباری کشور گردید.

ضمناً شرکت تعاونی اعتبار پس ا اخذ مجوز از اداره تعاون نسبت به ارائه خدمات اداری و پشتیبانی، امور خدماتی، نظافتی، نگهداری فضای سبز و... از محل انعقاد قرارداد با دانشگاه در خصوص کسب درآمد اقدام نمود و بر اساس نیاز و مجوز مجمع عمومی نسبت به خرید ساختمان نیمه تمام و تکمیل و ساخت آن و فروش آن به دانشگاه نسبت به افزایش سرمایه اعضاء اقدام نمود.

بر این اساس برای تحقق اهداف عالیه شرکت برآنیم تا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه فراتر از روش های متداول شرکت ها و موسسات اعتباری، در جستجوی فرصت آفرینی برای کلیه اعضاء محترم از طریق امکانات و توان مندیهای شرکت باشیم، به همین منظور تغییرات اصولی و فراگیر(تدوین آئین نامه ها، مقررات و...) را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و فرهنگ حاکم بر شرکت را بر اساس نیاز مخاطبین و اعضاء محترم شرکت شکل دادیم.

اکنون در ساختار و سازمانی شرکت برآنیم تا ضمن بهره مندی از تجربیات گذشته، با اتکا به اراده و عزم جمعی، تفکر و نوآوری و با بهره مندی از قدرت سرمایه انسانی شرکت برتری مستمر و رشد پایدار را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و با ارائه خدمات مطلوب، دستیابی به اهداف شرکت زا محقق ساخته و در خدمت اعضای محترم  شرکت باشیم.

می کوشیم با تفکری نو و عملکردی نوین، رشد و توسعه پایدار را در شرکت نهادینه ساخته و فراتر از انتظار با هم اندیشی و همدلی،         تحولی جامع و چشم گیر در کلیه ارکان شرکت ایجاد کنیم.

معتقدیم شناخت فرصت ها در کسب و کار، درآمد و بهره مندی از منابع در راستای بازآفرینی فرصتهای بعدی سبب توسعه پایدار شرکت خواهد شد.

استفاده از انواع روشهای جدید  و ارائه نگرش های پویا ، شرکت تعاونی اعتبار  کارکنان دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) را در جایگاهی شایسته و سزاوار نیک اندیشی کارکنان و مدیران سخت کوش از بدو تاسیس تا کنون، همراه با رضایت مندی اعضاء محترم قرار خواهد داد.

با الهام از این اندیشه و تفکرات تحول گرایانه و با اتکاء و عنایت به رشد و توسعه چشم گیر برآنیم با بهره مندی از کارکنان روزآمد و چند مهارته خدمات و تسهیلات بیشتری به اعضاء محترم ارائه دهیم.

در افق چشم انداز سالهای آینده خواهیم کوشید تا با بهره گیری از الگوی موسسات و شرکت های اعتباری موفق و با استفاده از کمک اعضاء و مسئولین دانشگاه در زمره تعاونی های برتر از طرف وزارت تعاون، اتحادیه تعاونیها و بانک مرکزی قرار گیریم. این مهم را با برخورداری از کارآمد ترین کارکنان ، شایسته ترین مدیران و کمک مسئولین دانشگاه محقق خواهد شد.

تاریخچه، معرفی, علت تاسیس شرکت

·         علت تاسیس علاوه بر تجمیع کلیه شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و ایجاد وحدت رویه خدمات رفاهی کارکنان و رفع تبعیض ها در اثر ادغام چندین دانشگاه ها در دانشگاه تربیت معلم می توان ایجاد بستر مناسب برای اعطای تسهیلات به کارکنان دانشگاه به ویژه در شرایط اضطراری را ذکر کرد که تا زمان تاثیر آن ، چنین محملی در دانشگاه وجود نداشت.

·         مسئولیت ساماندهی به عهده جناب آقای دکتر مهدیان رئیس دانشگاه، مهندس ناظمی معاون  اداری و مالی، جناب آقای دکتر فلاح مدیر شوراها و دفتر ریاست و...

·         موسسین شرکت جناب آقای دکتر رضا محمودی، آقای احمد نجفی، آقای رمضانعلی خوشنود

·         رفع نیازهای مادی با حفظ آبرو، عزت، شان و شخصیت کارکنان دانشگاه

 

 

 

·         سپرده گذاری و سرمایه گذاری کارکنان و شرکت

·         گشایش حساب برای کارکنان خیر برای کمک به سایر کارکنان از محا پس اندازآنان

·         شرکت بازوئی برای مدیرت دانشگاه برای تامین نیازهای ضروری کارکنان

·         پرداخت وام به تعاونی مصرف دانشگاه برای تامین کالاهای اساسی کارکنان

·         سپرده گذاری دانشگاه نزد شرکت برای پرداخت وام به اعضاء

·         تعداد اولیه اعضاء          124 نفر

·         تعداد سهام اعضاء         126 سهم

·         مبلغ سرمایه اولیه       630/000 ریال

·         ارزش اسمی هر سهم   5/000 ریال

·         کد اقتصادی شرکت 9659-3336-4111

·         کد شناسه ملی شرکت 10101198443

·         سال تاسیس شرکت 1368/02/31

·         شماره ثبت شرکت 74952

·         تحت نظارت (اخذ مجوز فعالیت) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

·         روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و اطلاع رسانی

·         تعداد اعضای فعلی 388 نفر ( مرد  251   نفر –  زن 137 نفر )- (شاغل 226 نفر- بازنشسته 162 نفر )

·         میزان سرمایه فعلی 14/449/060/000 ریال

·         تعداد سهام 2/889/812

·         حداقل خرید سهام جهت عضویت در شرکت 2/000 سهم

·         حداقل پس انداز ماهانه اعضاء 200/000 ریال

اهداف تعاونی: (ماده 2 اساسنامه)

·         ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

·         تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

·         تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن

موضوع فعالیت (ماده 13 اساسنامه)

·         افتتاح انواع سپرده های مختلف و پرداخت و ام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چهارچوب مقررات موضوعه و آئین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصراً برای اعضاء ، با رعایت قوانین مورد اشاره در موارد 14 و 17 دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت ، نظارت بر تعاونی های اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن)

·         اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری مجاز

·         اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت اشخاص حقیقی و یا حقوقی

·         تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز

·         انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چهار چوب مقررات

 

 

 

 

·         خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت

تبصره 1- در صورتی که برای  انجام هریک از فعالیت های موضوع تعاونی،نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن  است.

تبصره 2- تعاونی می تواند با رعایت مفاد ماده 8 این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در این آئین نامه مصوب مجمع عمومی تعیین   می گردد پرداخت نماید.

تبصره 3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری و حسابهای مشابه(حساب هایی که وجه آن توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد) ممنوع است.

ارکان تعاونی

·         مجمع عمومی (عادی – فوق العاده)

·         هیات مدیره

·         بازرس یا بازرسان

عضویت در اتحادیه تعاونی های اعتبار استان تهران

آیین نامه پرداخت وام

·         پرداخت وام عادی کوتاه مدت (ضروری)حداکثر به مبلغ 15/000/000 ریال با نرخ کارمزد6%- بازپرداخت 12 ماهه

·         پرداخت وام بلند مدت حداکثر به مبلغ 150/000/00ریال با نرخ کارمزد 6 %حداکثر بازپرداخت 36 ماهه

·         پرداخت وام از محل سپرده  اعضاء

·         پرداخت وام از محل سپرده گذاری اعضاء نزد شرکت  حداکثر به مبلغ 000/000/100 ریال با نرخ کارمزد 14% - باز پرداخت 12ماهه

·         پرداخت وام بدون سپرده گذاری (وام فوق العاده) حداکثر به مبلغ 000/000/100 ریال با نرخ کارمزد 20%  - بازپرداخت 12 ماهه

منابع درآمد های شرکت(سود)

·         انعقاد قرارداد ارائه خدمات اداری و پشتیبانی با دانشگاه

·         انعقاد قرارداد ارائه خدمات عمومی و نظافت با دانشگاه

·         انعقاد قرارداد نگهداری فضای سبز با دانشگاه

·         انعقاد قررارداد بهره برداری  ونگه داری مجموعه ورزشی استخر

·         سپرده گذاری دانشگاه نزد شرکت برای پرداخت وام به کارکنان عضو

·         سپرده گذاری صندوق رفاه هیات علمی برای پرداخت وام به کارکنان عضو

·         پرداخت وام به اعضاء با کسر کارمزد

·         خرید ساخت و تکمیل و اجاره و فروش ساختمان برای شرکت

·         افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانکها

·         افتتاح حساب سرمایه گذاری نزد بانک ها

نحوه تقسیم سود از محل درآمدها(به نسبت تعداد سهام و مدت عضویت)

·         افزایش سرمایه

·         افزایش پس انداز و سرمایه

 

 

 

 

دعوت از کارشناس حقوقی، وکیل

·         وکیل و مشاور حقوقی برای امور جاری شرکت

·         وکیل و مشاور حقوقی برای امور جاری مالیاتی

·         وکیل و مشاور حقوقی برای امور جاری بیمه

·         وکیل و مشاور حقوقی برای امور جاری حسابرسی

حسابرسی و رسیدگی به اسناد مالی، ترازنامه شرکت و...

·         حسابرسی توسط موسسات، شرکتها و اشخاص حسابدار رسمی و معتبر

·         رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت توسط بازرسان بانک مرکزی

·         رسیدگی اسناد مالی توسط اداره کل امور مالیاتی تهران

·         کنترل و نظارت بر امور جاری شرکت توسط بازرس منتخب مجمع عمومی

·         رسیدگس به اسناد و مدارک شرکت توسط حسابرسان بیمه سازمان تامین اجتماعی

خلاصه ای از خدمات ارائه شده از تاریخ تاسیس تا کنون ( جدول پیوست)

·         میزان وام پرداخت وام حدود                    67/000/000/000 ریال

·         میزان وصولی پس انداز اعضاء حدود           14/000/000/000 ریال

·         میزان پرداخت پس انداز اعضاء                  11/000/000/000ریال

هزینه های جاری شرکت

·         خرید لوازم و تجهیزات غیر مصرفی

·         خرید مواد و لوازم مصرفی

·         پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی و عوامل  اجرائی

·         پرداخت حقوق وحق الزحمه، حق الجلسه و... اعضاء هیات علمی

·         پرداخت حقوق وحق الزحمه، حق الجلسه و... بازرس

·         پرداخت حقوق وحق الزحمه، حق الجلسه و... سایر عوامل اجرائی

اعضای شرکت (رسمی، پیمانی، رسمی آزمایشی)

·         اعضاء هیات علمی (شاغل ، بازنشسته)

·         کارمندان اداری و آموزشی(شاغل، بازنشسته)

سهام و سرمایه اعضاء

·         خرید حداقل سهام توسط عضو جدید

·         دادن برگ سهام به اعضاء

·         افزایش سرمایه توسط اعضاء شرکت

·         تسویه حاب با متقاضیان لغو عضویت

·         خرید سهام شرکت  توسعه صنعتی ایزان برای اعضاء(از محل سود شرکت)

 

 

 

سازمانها، بانکها، ادارات و... طرف همکاری این شرکت

·         اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

·         اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و کرج

·         اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده

·         اتحادیه های تعاونی های اعتبار استان تهران

·         ازمان تامین اجتماعی استان تهران (بیمه شعبه 19 تهران و بیمه شعبه 2 کرج)

·         بانک ملی شعبه اقبال – 501

·         بانک پارسیان شعبه طالقانی – 1020

·         بانک تجارت شعبه دانشگاه خوارزمی کرج – 2010

·         بانک تجارت شعبه دروازه دولت تهران – 258

الف: سازمان و تشکیلات دفتر مرکزی شرکت

·         دفتر فعال در تهران و پردیس کرج

·         اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان قرارداد تحت پوشش و دفتر مرکزی

·         تعداد پرسنل قراردادی تابع قانون کار            2 نفر   

·         تعداد عوامل اجرایی و متفرقه                     3 نفر   

·         مدیر عامل                                           1 نفر 

 

ب : اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره- بازرس (در سال 1394)

اعضای اصلی هیات مدیره:

1)       رئیس هیات مدیره                                         رضا حبیبی

 

 

2)       نایب رئیس هیات مدیره                                  محمد سروری

 

 

3)       منشی                                                       حسین ساوه دورودی

 

 

4)       عضو                                                        رمضانعلی خوشنود

 

 

5)       عضو                                                         یداله دل هنر

 

 

 

 

اعضای علی البدل هیات مدیره:

 

-         عضو علی البدل                                           فریبرز نصیری

 

 

-         عضو علی البدل                                           علی حسن نصرالهی

 

 

بازرس:

 

-         اصلی                                                         محمد احدزاده

 

 

-         علی البدل                                                   محمود بهشتی

 

 

 

 

طرح ها و برنامه های آینده  شرکت (به لطف و عنایت الهی و با همکاری اعضاء)

-         افزایش سهام و سرمایه اعضاء

-         فعال نمودن نقل و انتقال سهام

-         عضو گیری اعضای جدید

-         سرمایه گذاری و سپرده گذاری نزد بانکهای معتبر

-         همکاری و تعامل بیشتر با دانشگاه برای ارائه خدمات شایسته به کارکنان (بالاخص مدیریت محترم امور مالی، اداری و...))

-         جذب و کسب تسهیلات اعتباری (کمک مالی) از طرف دانشگاه برای سپرده گذاری نزد شرکت

-         هماهنگی و همکاری با تعاونی های مصرف، مسکن و.... دانشگاه.

-         تشویق اعضاء جهت سپرده گذاری نزد شرکت بعنوان قرض الحسنه، اخذ وام و...

-         تجمیع کلیه صندوق های پرداخت وام در دانشگاه ( واحد های اداری و آموزشی)

-         اخذ مجوز برای ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                         « والسلام »


دفعات مشاهده: 11599 بار   |   دفعات چاپ: 804 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر