ورود به پنل کاربری
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
تعاونی اعتبار کارکنان

درخواست افزایش سهام

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه خوارزمی

(( درخواست افزایش سهام ))

الف. عضو متقاضی:

اینجانب .....................................................سهامدار شماره .................... جهت افزایش سهام، در خواست تعداد ...........................سهم از طریق شرکت      یا سایر اعضاء را دارم.

خواهشمند است مساعدت لازم را معمول فرمائید.                                                                         امضاء

                                                                                                                                     تاریخ                                                                                                                                                                              

ب. مدیرعامل شرکت:

با واگذاری و انتقال تعداد ............. سهم به قیمت روز هر سهم مبلغ .............................ریال جمعاً به مبلغ......................................ریال در جلسه             هیات مدیره مورخ ......................................... موافقت شد / نشد.

                                                                                                                            دبیر هیات مدیره

ج. رسید پرداخت:

به پیوست فیش شماره.............................مورخ.................................مبلغ.......................................ریال به حساب شماره 8-110-836  شرکت نزد بانک پارسیان شعبه طالقانی(کد 1020) واریز  شد.

                                                                                                                                       امضاء عضو

د. محاسبات جهت صدور سند:

                    مبلغ قابل واریز= تعداد سهام × ارزش قیمت یک سهم

                                                                                                                                    =                ×                                            

(حساب سرمایه) افزایش سرمایه= تعداد افزایش سهام × ارزش اسمی یک سهم

                                                                                                                                   =                    ×                                            

حساب اندوخته اعضا بابت تجدید ارزیابی سهام= تعداد افزایش سهام × مابه التفاوت قیمت ارزش اسمی و روز

                                                                                                                                    =                    ×    

 

                                                                                                                                 مسئول امور تسهیلات                                       

ه:. صدور سند:

به موجب سند شماره.............مورخ........................در دفتر سهام جلد.............صفحه..................بشماره سهام......................ثبت گردید.

 

                                                                                                                                                     حسابدار


دفعات مشاهده: 11656 بار   |   دفعات چاپ: 640 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر